Jak przygotować się do kontroli ASF ? - Słowem Wstępu.

Jak przygotować się do kontroli ASF? To pytanie spędza sen z powiek tysiącom rolników w całej Polsce. W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło obowiązkową bioasekurację dla hodowców trzody chlewnej rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2018 roku. Szacuje się, że inspektorzy weterynarii skontrolują dwukrotnie 230 tysięcy gospodarstw rolnych.

Podczas pierwszej kontroli weterynarze sprawdzą, czy gospodarze przestrzegają zasad bioasekuracjii zgodnie z rozporządzeniem. Jeśli wykryją nieprawidłowości, to rolnik dostanie 5 miesięcy na naprawę wskazanych uchybień i wdrożenie wszystkich Standardów dot. bioasekuracji.

W trakcie drugiej kontroli, jeśli nadal zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to powiatowy lekarz weterynarii może, nałożyć wysoką grzywnę, podjąć decyzje o zakazie chowu trzody chlewnej lub nakazać ubój świń.

Co więcej, należy pamiętać, że stosowanie się do przepisów bioasekuracji jest główną gwarancją i warunkiem wypłaty odszkodowań za zabite świnie, poddane ubojowi czy padłe w konsekwencji wystąpienia wirusa ASF. W poniższym artykule przedstawimy państwu, jakie wymogi bioasekuracyjne należy spełnić, żeby pozytywnie przejść kontrole.

W Kolejnych częściach artykułu poruszymy takie tematy jak: