W cyklu otwartym - zabezpieczenie wybiegu

Jeśli prowadzimy otwarty chów trzody chlewnej, to kolejnym wymogiem jest zabezpieczanie gospodarstwa ogrodzeniem. Rozporządzenie precyzuje wymogi w następujący sposób:

  • Zabezpieczenie wybiegu podwójnym ogrodzeniem.

  • Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 1,5 metra

  • Podmurówka, na której postawione jest ogrodzenie, powinna być wkopana na głębokość minimum 30 cm.

Podwójne wysokie ogrodzenie ma na celu w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko przedostania się wirusa ASF na teren gospodarstwa, poprzez uniemożliwienie kontaktu trzodzie z wolno żyjącymi zwierzętami (zwłaszcza dzikami), zwierzętami domowymi, jak i z osobami postronnymi, które mogłyby na teren gospodarstwa po prostu wejść.

Podmurówka natomiast ma uniemożliwić podkopanie się pod ogrodzeniem, i przedostanie się na teren chlewni, dzikich zwierząt (dziki,lisy), jak i wszystkich innych zwierząt domowych czy gryzoni, które mogą mieć kontakt z chorobotwórczymi bakteriami, czy wirusami.

Dodatkowymi działaniami wspomagającym bioasekuracje, które można podjąć, jest stosowanie preparatów do odstraszania dzikich zwierząt takich jak np. anti-bissan. Jest to preparat o długotrwałym działaniu, który można stosować zarówno w budynkach inwentarski, jak i na dużej otwartej powierzchni przylegającej do gospodarstwa poprzez oprysk.

W cyklu zamkniętym - Zabezpieczenie budynków inwentarskich

Tak jak w przypadku chowu w systemie otwartym głównym wymogiem jest zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt wolno żyjących, jak i domowych.

  •  Drzwi wejściowe powinny mieć mechanizm samo zamykający lub powinny być zawsze zamykane.

  • Okna należy zabezpieczyć siatką na moskitiery lub moskitierami.

  • Ściany i drzwi budynków, w których utrzymywana jest trzoda, powinny być wolne od dziur i szczelin, przez które potencjalnie mogłyby się przedostać zwierzęta wolno żyjące.

  • Zaleca się sprawdzanie "szczelności " budynków raz na 2 tygodnie, bądź w nagłych przypadkach, jeśli istnieje podejrzenie, że budynki mogły ulec uszkodzeniu pod wpływem zdarzeń losowych.

Kolejnym wymogiem jest utrzymywanie świń w pomieszczeniach, w których hodowane są tylko i wyłącznie świnie. Budynki inwentarskie z trzodą chlewna powinny mieć oddzielne wejścia, i nie powinny mieć bezpośredniego przejścia do pomieszczeń w których trzymane są inne zwierzęta kopytne.

Jeśli chlewnia składa się więcej niż z jednego budynku to maty dezynfekcyjne, powinny być również stosowane w przejściach pomiędzy tymi budynkami.

Narzędzia stosowane w chlewniach powinny być przypisane do konkretnych budynków i pomieszczeń, jak i być dezynfekowane przed i po każdym użyciu. Do tego typu czynności polecamy linie środków Sterillhand.

Dobrą praktyką jest przemieszczanie zwierząt w ramach zasady " całe pomieszczenie puste i całe pomieszczenie pełne", którą głównie stosuję się na porodówkach, warchlakarniach i tuczarniach.Główną ideą tej metody jest przemieszczanie zwierząt w tym samym wieku, w tym samym czasie i fazie produkcji. Dzięki temu minimalizuję się możliwość przenoszenia chorób i wirusów pomiędzy zwierzętami z różnych grup wiekowych, umożliwia dokładne mycie i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. W rezultacie zwierzęta zawsze są wprowadzane do czystych pomieszczeń, co w dużym stopniu podnosi ich status zdrowotny.