Podział gospodarstwa na strefę czarną i białą.

Podstawową sprawą, o którą należy zadbać, jest podział gospodarstwa na strefę czarną i białą. Strefa czarna to ogólno-dostępna strefa, po której mogą się poruszać osoby postronne czy wizytujące gospodarstwo lub fermę. Natomiast strefa biała powinna być dostępna tylko i wyłącznie dla zwierząt hodowlanych, jak i osób zajmujących się ich obsługą.

Obie strefy powinny być oddzielone od siebie szczelnym ogrodzeniem, a przejście z jednej strefy do drugiej powinno odbywać się przez śluzę dezynfekcyjną.

" Śluza dezynfekcyjna" to specjalne pomieszczenie dla pracowników gospodarstwa, wyposażone w łazienkę z prysznicami, szatnie do przebrania się w odzież ochronną, pojemniki lub dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk i narzędzi, jak i w matę dezynfekcyjną przejściową umieszczoną bezpośrednio przed wejściem do strefy białej. Mata dezynfekcyjna powinna mieć rozmiar 1 metr na szerokość drzwi, by uniemożliwić jej obejście.