Kolejnym krokiem jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych i utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczność bioasekuracyjną.

Wyłożenie mat przejazdowych przy wjazdach i wyjazdach na teren gospodarstwa, o których pobieżnie wspomnieliśmy w poprzednim akapicie to dopiero połowa sukcesu. Jednym z głównych wymogów ministerstwa wobec rolników, jest zabezpieczenie pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna poprzez rozłożenie mat dezynfekcyjnych. Dotyczy to zarówno wszystkich wejść do budynków inwentarskich, jak i wyjść, przez które przechodzą zwierzęta. Jeśli posiadamy fermę składająca się z kilku budynków, to powinniśmy również rozłożyć maty pomiędzy przejściami do tych budynków. Ministerstwo precyzuje, że wymiary mat muszą mieć co najmniej 1 metr długości i być szerokie na szerokość drzwi, aby przede wszystkim uniemożliwić obejście mat.

Więcej szczegółowych porad odnośnie do wyboru mat dezynfekcyjnych znajdziecie Państwo w naszych dwóch artykułach " JAK WYBRAĆ MATĘ DEZYNFEKCYJNĄ " i  " JAK WYBRAĆ MATĘ PRZEJAZDOWĄ" 
.

Nawet najlepsza mata dezynfekcyjna nie będzie spełniała swojej funkcji bioasekuracyjnej, jeśli nie będzie nasączona środkiem dezynfekcyjnym takimi, chociażby jak Vrikon czy Virex. Dlatego też należy zadbać o to, żeby warstwa chłonna maty dezynfekcyjnej była cały czas nasączona. Standardowo preparat należy dolewać co 3-4 dni, w ilościach adekwatnych do rozmiaru maty.

Więcej porad dotyczących prawidłowego korzystania z mat dezynfekcyjnych przeczytacie państwo w artykule " Prawidłowe zasady korzystania z mat dezynfekcyjnych ".