Deratyzacja

Czym jest deratyzacja ?

Deratyzacja inaczej odszczurzanie, jest to proces eliminacji szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy, rzadziej kun, kretów i nornic. Procedura zaczyna się od określenia z jakim typem szkodnika mamy do czynienia, następnie wspomagana jest profilaktyką, w postaci użycia szerokiego wachlarza środków chemicznych jak i fizycznych. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami, są zatrute trutki z pokarmem, wszelkiego rodzaju pułapki czy karmniki deratyzacyjne.

Dlaczego deratyzacja jest tak istotna ? Konsekwencje braku deratyzacji.

Wszystkie gryzonie, a zwłaszcza szczury roznoszą ponad 60 różnych chorób i wirusów, wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze lub pasożyty. Na przykład, tyfus, salmonelloza, wścieklizna, leptospiroza, włośnica czy wirus afrykańskiego pomoru świń. Głównym ryzykiem będzie możliwość skażenia żywności czy paszy dla zwierząt, poprzez odchody tych gryzoni. Co stwarza bardo poważne zagrożenie bioasekuracyjne dla branży hodowlanej czy gastronomicznej.

Kolejnym problem jest ekspansyjność gryzoni. Bardzo łatwo adoptują się do nowego otoczenia, i bezwzględnie eliminują konkurencje. Dostęp do ciepłego schronienia i wyrzuconych resztek jedzenia, są wszystkim czego potrzebują do rozmnażana. Są to zwierzęta bardzo płodne, jedna samica może w ciągu roku urodzić do 80 młodych. Dlatego tak istotne jest, żeby podjąć działania deratyzacyjne zanim sytuacja wymknie się z pod kontroli.

Po za ewidentnym zagrożeniem sanitarnym. Gryzonie stwarzają również zagrożenia o charakterze gospodarczym. Wszelkiego rodzaju szczeliny w ścianach, wady konstrukcyjne, dziury, czy otwarte drzwi i okna pozwalają na osiedlenie się tych zwierząt w pobliżu człowieka. Dlatego bardzo istotne jest okresowe badanie budynków inwentarskich czy gospodarczych pod kątem szczelności. Gryzonie, a zwłaszcza szczury po osiedleniu się wewnątrz budynków, mogą powodować dalsze szkody materialne, np. uszkadzać drewniane konstrukcje budynków czy przegryzać instalacje elektryczne powodując pożary.

Czy deratyzacja jest obowiązkowa?

Obowiązek deratyzacji określa art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) Do przeprowadzenia deratyzacji poza zarządcami nieruchomości mieszkaniowych, są sklepy spożywcze, stacje benzynowe, zakłady przetwórstwa żywności, lokale gastronomiczne, hotele, szkoły, zarządcy miejsc w których gromadzone są śmieci, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane.

Dokładne procedury i obowiązki deratyzacji określają poszczególne gminny w myśl wspomnianego wcześniej artykułu ustawy.