• -31,01 zł
Sterinox 4kg Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
Sterinox 4kg Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego

Sterinox 4kg Preparat dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego • Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom(pleśń i drożdże) i wirusom. Niszczy system enzymatyczny komórek mikroorganizmów

 • Dezynfekcja Pianowa. Długi czas działania, głęboko wnika w strukturę powierzchni (70% klientów stosuje pianowanie)

 • Zamgławianie Zimne, przy użyciu dysz z tworzyw sztucznych

 • Ciecz bezbarwna, o zapachu octu

 • Odczyn Ph 2
Opakowanie
 • 4 kg
150,00 zł 181,01 zł -31,01 zł
Brutto

Zapytanie o produkt

Możesz również złożyć zamówienie telefonicznie:
739 301 301
505 464 423


lub podać swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie:

Akceptacja regulaminu *


 
 

SKŁAD:

 • Nadtlenek wodoru
 • Kwas octowy
 • Kwas nadoctowy

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

STERINOX posiada działanie:

- Bakteriobójcze (bakterie gram dodatnie i gram ujemne)

Bakterie G +

 • gronkowce (Staphylococcus)
 • paciorkowce (Streptococcus)
 • laseczka tężca (Clostridum tetani)
 • laseczki zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens)
 • laseczka wąglika (Bacillus anthracis)
 • maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphtheriae)
 • prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis)
 • prątek trądu (Mycobacterium leprae)
 • pałeczka Listeria monocytogenes

Bakterie G-

 • pałeczki z rodzaju Brucella
 • pałeczki z rodzaju Salmonella
 • pałeczki z rodzaju Shigella
 • pałeczki z rodzaju Klebsiella
 • krętek blady (Treponema pallidum)
 • pałeczka okrężnicy (Escherichia coli)
 • pałeczka dżumy (Yersinia pestis)
 • przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae)
 • pałeczka Helicobacter pylori
 • pałeczka Haemophilus influenzae
 • pałeczka z rodzaju Proteus
 • pałeczka krwawa (Serratia marcescens)

- Grzybobójcze (pleśnie i i drożdże)

- Unieszkodliwia wirusy

Mikroorganizmy nie uodporniają się na działanie STERINOXU, zaburza nieodwracalnie system enzymatyczny ich komórek.

Produkt jest biodegradowalny.


ZASTOSOWANIE:

 • Kwaśna dezynfekcja otwartych powierzchni produkcyjnych,
 • Cyrkulacyjna dezynfekcja instalacji w obiegach zamkniętych,
 • Dezynfekcja kubków udojowych (niskie stężenie, nie trzeba spłukiwać)
 • Dezynfekcja zbiorników innych urządzeń w browarach i mleczarniach,
 • Dezynfekcja cielętnika
 • Dezynfekcja powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium i tworzyw sztucznych.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Dozowanie

Stężenie STERINOXU [ % wag.] Temperatura [ºC] Czas kontaktu [min.]
0,33-0,70 <10 10-30
0,20 -0,50 10-20 5-15
0,07-0,33 >20 5-15

2. Stosowanie

 • Umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie,

 • Sporządzić roztwór roboczy rozpuszczając odpowiednią ilość produktu w wodzie przeznaczonej do spożycia,

 • Nakładać natryskowo roztwór roboczy za pomocą spryskiwacza lub płukać nim instalacje zgodnie z programem mycia i dezynfekcji,

 • Pozostawić na określony czas na dezynfekowanych powierzchniach,

 • Dezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt powoduje poważne oparzenia skóry i oczu, działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, działa toksycznie na organizmy wodne.


Działa silnie żrąco na błony śluzowe i skórę, powoduje oparzenia. Opary są drażniące dla dróg oddechowych, posiada bardzo intensywny zapach. Kontakt z okiem może doprowadzić do uszkodzenia wzroku i poparzeń. Połknięcie może doprowadzić do poważnych oparzeń ust i gardła oraz perforacji przełyku i żołądka.


Przy narażeniu inhalacyjnym w przypadku złego samopoczucia przy pracy z produktem zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie utraty przytomności ułożyć w pozycji ustalonej bocznej.

W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarskiej. W razie kontaktu ze skórą należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie przemyć ciało wodą.

 Umyć ręce podczas przerw i po zakończeniu pracy. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy je natychmiast przemywać wodą przez kilka minut przy rozchylonych powiekach. W razie bólu i zaburzenia wzroku zapewnić niezwłocznie pomoc okulistyczną.

W razie połknięcia natychmiast przepłukać usta wodą oraz podawać poszkodowanemu do wypicia dużą ilość wody. Nie należy powodować wymiotów. Jeżeli występuje brak oddechu, stosować sztuczne oddychanie. Zapewnić pomoc lekarską.Jeśli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę.


Stosować ubrania ochronne, okulary i rękawice gumowe. Zadbać o dobrą wentylację w miejscu pracy. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w temperaturze do 35° C, bez dostępu światła słonecznego. Nigdy nie mieszać z produktami zasadowymi. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

3_STERINOX_4kg
242 Przedmioty
Nowy

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

16 innych produktów w tej samej kategorii: