• -89,00 zł
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor
Peroksol 25Kg Preparat do sanitaryzaciji wody na bazie nadtlenku wodor

Peroksol 25 kg Preparat dezynfekcyjny do sanityzacji wody na bazie nadtlenku wodoru

 • Środek może być stosowany do sanityzacji wody zdatnej do spożycia przez zwierzęta (np, podczas tuczu). Grupa V produktów biobójczych.

 • Skutecznie usuwa biofilm w liniach pojenia

 • Rozpuszcza żel powstały w rurach

 • Łatwo ulega biodegradacji i nie ulega bioakumulacji

 • Nie pieni się i może być używany zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. 

 • Zapach ostry, gryzący

 • Odczyn Ph 5,1 Kwaśny
Opakowanie
 • 25 kg
529,95 zł 618,95 zł -89,00 zł
Brutto

Zapytanie o produkt

Możesz również złożyć zamówienie telefonicznie:
739 301 301
505 464 423


lub podać swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie:

Akceptacja regulaminu *


 
 

Peroksol jest mieszaniną myjąco -dezynfekującą. Dezynfekcja następuje poprzez utlenianie nadtlenkiem wodoru. Nie pieni się i może być używany zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach.

SKŁAD:

Zawartość nadtlenku wodoru, jako substancji czynnej wynosi 350g/kg Peroksolu

 

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Wykazuje właściwości bakteriobójcze w stosunku do :

 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Escherichia coli,
 • Staphylococcus aureus,
 • Enterococcus hirae,
 • Salmonella typhimurium,

Wykazuje właściwości grzybobójcze w stosunku do :

 • Candida albicans
 • Aspergillus niger. 

ZASTOSOWANIE:

PEROKSOL został sklasyfikowany w Grupie V produktów biobójczych przez Europejska Agencje Chemikaliów ECHA. To znaczy, że może być stosowany do dezynfekcji  i sanityzacjii wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta. (np stosowany w linii pojenia podczas tuczu)

Produkt spełnia wymogi norm PN-EN 1276, PN-EN 13697, PN-EN 1650 i może być stosowany do:

- Dezynfekcji obiegowej i  natryskowej,  zanurzeniowej powierzchni kontaktujących się z żywnością w przemyśle spożywczym, w tym do zbiorników, rurociągów, pojemników, urządzeń i narzędzi.


Produkt spełnia wymogi norm PN-EN 1040 i PN-EN 1275 może być stosowany do:

- Dezynfekcji wody płuczącej produkty w przemyśle mięsnym, drobiarskim i warzywnym.     
                                                

PEROKSOL może być również używany, jako składnik wzmacniający własności myjące roztworów myjących na bazie ługu sodowego

Produkt można stosować na stali nierdzewnej. Czas kontaktu środka z aluminum, miedzią i ich stopami powinien być ograniczony.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dezynfekcja Powierzchni:

Działanie bakteriobójcze

cyrkulacja na zimno (ca 20°C):
stężenie 20g/1kg roztworu
czas kontaktu 5 minut
cyrkulacja na gorąco (70-80°C):
stężenie 20g/1kg roztworu
czas kontaktu 5 minut
zanurzenie i natrysk w temp. otoczenia:
stężenie 20g/1kg roztworu
czas powyżej 5 minut
Działanie grzybobójcze

temp ca 20°C:
stężenie 20g/1kg roztworu
czas minimum 15 minut


Po dezynfekcji należy dokonać dokładnego spłukania powierzchni wodą przeznaczoną do spożycia w celu usunięcia resztek

PEROKSOLU. Wskazane jest wstępne mycie przed procesem dezynfekcji. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Dezynfekcja wody płuczącej:

Działanie bakteriobójcze

10(3)- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii
stężenie 10g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut
10(4)- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii
stężenie 15g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut
>10(5)- krotna redukcja zdolnych do życia bakterii
stężenie 20g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut
Działanie grzybobójcze

10(3)- krotna redukcja zdolnych do życia grzybów
stężenie 10g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut
10(3)- krotna redukcja zdolnych do życia grzybów
stężenie 15g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut
>10(4)- krotna redukcja zdolnych do życia grzybów
stężenie 20g/1kg roztworu
czas kontaktu 30 minut


Produkt należy stosować w układach obiegowych otwartych; w systemach zamkniętych wymagane są zawory oddechowe, aby nie dopuścić do wzrostu ciśnienia spowodowanego wydzielaniem się gazów.

ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI:

Działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, powoduje poważne uszkodzenie oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Połknięcie może prowadzić do poważnych oparzeń ust i gardła oraz perforacji przełyku i żołądka.


Zanieczyszczone oko płukać z rozchylonymi powiekami pod bieżącą wodą przez kilka minut i skonsultować się z lekarzem.


Zanieczyszczoną skórę płukać wodą z mydłem i dobrze spłukać wodą. W przypadku spożycia obficie popić wodą i zapewnić dostęp świeżego powietrza, nie powodować wymiotów, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. W przypadku zatrucia przez drogi oddechowe, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w przypadku dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Zadbać o dobrą wentylację w miejscu pracy.


W normalnych warunkach i przy stosowaniu się do wskazówek producenta ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. Ochrony osobiste zaleca się stosować w przypadku wytworzenia się aerozoli lub oparów. Przy wysokim stężeniu oparów i przy braku należytej wentylacji należy stosować maskę z filtrem kombinowanym ABEK2P3 wg EN-141.

3_PEROKSOL_25kg
246 Przedmioty
Nowy

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

16 innych produktów w tej samej kategorii: