Mata dezynfekcja do chlewni:


Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 lutego 2018 roku, minimalne wymiary mat dezynfekcyjnych dla hodowców trzody chlewnej wynoszą 100 cm długości na szerokość drzwi. Przykładowo, jeśli drzwi mają szerokość 90 cm, to mata spełniająca wymogi weterynaryjne ma wymiary 100cm (długość) x90cm (szerokość) x4cm (grubość). Jeśli umieszczamy matę wewnątrz budynku, to mata nie może być ani węższa, ani krótsza, aby uniemożliwić w jakikolwiek sposób obejście maty, (szerokość). Ponadto, osoby przechodzące przez matę powinny wykonać co najmniej 2 kroki na powierzchni maty w celach dezynfekcyjnych (długość). Mata też powinna mieć odpowiednią (grubość), żeby wkład maty z płynem dezynfekcyjnym, pod wpływem nacisku całkowicie odkaził podeszwy obuwia bądź racice zwierząt.

Mata może być dłuższa i szersza niż wymiary drzwi, jeśli zdecydujemy się ją umieścić przed budynkiem inwentarskim, lecz wtedy należy zadbać o zadaszenie odpowiadające rozmiarom maty przed wejściem/wyjściem, pod którym ta mata jest rozłożona.

Jeśli zdecydujemy się mate w wersji EKO to oprócz zadbania o zadaszenie, należy wybetonować nieckę dezynfekcyjną przed wejściem/wyjściem. Alternatywnym rozwiązaniem jest używanie korytek, basenów dezynfekcyjnych, bądź zbicie ramki i zabezpieczenie jej folią od spodu, żeby uniemożliwić wyciekanie płynu dezynfekcyjnego.

Mata dezynfekcja do obór i ferm drobiu:

Jeśli chodzi o gospodarzy, którzy prowadzą fermy bądź obory, to na chwilę obecną nie ma oficjalnych rozporządzeń, odnośnie do wymaganych wymiarów mat dezynfekujących, bądź mat odkażających. (Jeśli adekwatne rozporządzenia się pojawią, to zaktualizujemy informację w tym artykule). Jakkolwiek, rekomendujemy stosowanie się, do wytycznych ministerstwa dla hodowców trzody, ze względów merytorycznych. Wszak głównym celem bioasekuracji jest zabezpieczenie gospodarstwa przed pojawieniem i rozprzestrzenianiem się, groźnych wirusów i bakterii, które mogą prowadzić do niechcianych chorób, narażając opłacalność hodowli. A w naszej ocenie wspomniane rozporządzenie porusza kluczowe aspekty skutecznej bioasekuracji w każdym rodzaju hodowli.

Mata dezynfekcyjna do szklarni i magazynów żywności:

Do szklarni, magazynów żywności, chłodni i wszędzie tam, gdzie korzysta się z ręcznych wózków widłowych (paleciaków), polecamy korzystanie z mat dezynfekcyjnych dla lekkiego ruchu kołowego. Są to maty 200x120x2cm ze specjalnie wyprofilowanym niskimi najazdami po dłuższym lub krótszym boku. Wytrzymała antypoślizgowa warstwa dolna ze specjalnymi wyżłobieniami zapobiega przesuwaniu się maty po podłożu, a niski profil (grubość) pozwala na bezproblemowy przejazd po macie, nawet z dużym obciążeniem. (nawet do 2 ton).