• przetwórstwo spożywcze,
 • stacje kwarantanny zwierząt,
 • produkcja leków i kosmetyków,
 • pieczarkarnie,
 • szklarnie – uprawy warzyw szklarniowych
 • chłodnie i magazyny,
 • przejścia graniczne,
 •  obiekty inwentarskie
 • kurniki,
 • chlewnie,
 • obory,
 • miejsca spędów i skupów zwierząt,
 • targi i wystawy rolnicze,
 • laboratoria,
 • lecznice weterynaryjne,
 • utylizacja odpadów
 • produkcja pasz,
 • produkcja mleczarska,
 • wysypiska śmieci,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • rzeźnie,
 • masarnie,
 • i wiele innych.