DuPont™ Virkon® S to preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.

DuPont™ Virkon® S przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania.

Skuteczny jest na powierzchniach porowatych, w niskich temperaturach oraz w warunkach brudnych.

Do profesjonalnego i powszechnego użytku.

Oferujemy preparat w saszetkach 200 gr, i pojemnikach 5 kg i 10 kg.

SUBSTANCJA CZYNNA:

bis nadtlenomonosiarczan pentapotasowy (bis mononadsiarczan [VI] potasu – 497 g/kg).

POSTAĆ

Proszek rozpuszczalny w wodzie

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie roztworu i instrukcja użytkowania:

  1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz tabela poniżej).
  2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon® S.
  3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut).
  4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela stężeń preparatu Virkon® S do dezynfekcji powierzchni:

Dezynfekcja 
powierzchniIlość wody Ilość proszku Virkon® S niezbędna do otrzymania 1% roztworu (10 g/l)
50 m215 l150 g
100 m230 l300 g
500 m2150 l 1,5 kg
1000 m2300 l3 kg
2500 m2750 l7,5 kg
ZastosowanieStężenieSposób użyciaCzęstotliwość
Rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni i wyposażenia1% (10 g/l)Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inne urządzenie spryskujące, nanieść roztwór preparatu Virkon® S w ilości 300 ml/m² na powierzchnię, a także na wyposażenie, aż do całkowitego zamoczenia wyposażenia. Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego:
na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt.

Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.
Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów1% (10 g/l)Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania.Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściu na fermę produkcyjną i przy wejściu do budynków.
Zamgławianie/dezynfekcja za pomocą spryskiwania1% (10 g/l)Stosować urządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz plecakowy. Dozować 1 l roztworu na 10 m² powierzchni podłogi.W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.
Zamgławianie na zimno1% (10 g/l)Przy użyciu zamgławiacza mechanicznego dozować 1 l roztworu preparatu Virkon® S na 10 m² powierzchni podłogi.Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. korytarze wewnętrzne.

Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut.

Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezyfekowanego pomieszczenia.

Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu, przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.

Podmiot odpowiedzialny: Antec International Limited

Windham Road, Chilton Industrial Estate Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom

Tel.: +44 1787 377 305, www.ahs.dupont.com

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 158

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3834/09