Zgrzebło - Rękawica pielęgnacyjna - 15,90 zł brutto

Gąbka pielęgnacyjna duża - 2,5 zł brutto

Gąbka pielęgnacyjna mała - 2 sztuki - 3,5 zł brutto.