• Przed rozłożeniem maty należy sprawdzić powierzchnię na której ma spocząć pod kątem wystających ostrych elementów które mogą uszkodzić ją mechanicznie. Napotkane ostre przedmioty należy usunąć przed położeniem maty w wyznaczonym miejscu. Wyznaczona powierzchnia powinna być równa i względnie płaska.
 • Maty należy nasączać płynami dezynfekcyjnymi zgodnie z zaleceniami producentów płynów oraz środków dezynfekcyjnych..

Przykładowy sposób użycia preparatu dezynfekcyjnego o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym Virkon®

 1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz tabela poniżej).
 2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon® S.
 3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut).
 4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej

Tabela stężeń preparatu Virkon® S do dezynfekcji powierzchni:

Dezynfekcja powierzchniIlość wody w roztworze środkaIlość proszku Virkon® S niezbędna do otrzymania 1% roztworu (10
g/l)
2,4 m20,72l7,2 g
10 m23l30 g
50 m215 l150 g
100 m230 l300 g
ZastosowanieStężenieSposób użyciaCzęstotliwość
Rutynowa Dezynfekcja
wszystkich powierzchni i
wyposażenia
1% (10 g/l)Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inne urządzenie spryskujące,
nanieść roztwór preparatu Virkon® S w ilości 300 ml/m² na
powierzchnię, a także na wyposażenie, aż do całkowitego zamoczenia
wyposażenia.
Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego:
na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla
zwierząt.
Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli
infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla
zwierząt, np. korytarze.
Dezynfekcja obuwia i kół
pojazdów
1% (10 g/l)Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymienić, gdy jest
zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania.
Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściu na fermę produkcyjną
i przy wejściu do budynków.
 • Sporządzony roztwór preparatu dezynfekcyjnego należy powoli rozlewać na wierzchnią warstwę maty.
 • Środki dezynfekcyjne należy uzupełniać zgodnie z instrukcjami producentów. Jednak nie rzadziej niż co trzy dni.
 • Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą,
  pozostawić na 30 minut.
 • Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu.
 • Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia
 • Podczas nasączania mat nie łączyć ze sobą środków dezynfekcyjnych o różnych właściwościach.
 • W temperaturach ujemnych do płynów dezynfekcyjnych należy dodawać glikol lub inny środek zapobiegający zamarzaniu cieczy.
 • Prędkość przejazdowa przez maty dezynfekcyjne nie powinna przekraczać 5 km/h.
 • Podczas poruszania się po macie należy wystrzegać się gwałtownego przyspieszania i hamowania gdyż może to być powodem uszkodzenia maty.
 • Maty należy czyścić poprzez pranie ręczne lub mechaniczne po uprzednim wyjęciu wkładu chłonnego który należy wypłukać.
 • Po praniu i płukaniu matę należy osuszyć przed kolejnym nasączeniem płynem dezynfekcyjnym.
 • Podczas gwałtownych opadów matę należy zakryć folią by nie uległa nadmiernemu nasączeniu co spowoduje rozcieńczenie środka dezynfekcyjnego.
 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego maty należy wymienić ją na pełnowartościową lub dokonać naprawy.