• -23,00 zł
Tesol 5kg Alkaiczny myjąco- dezynfekujący preparat pianowy
Tesol 5kg Alkaiczny myjąco- dezynfekujący preparat pianowy
Tesol 5kg Alkaiczny myjąco- dezynfekujący preparat pianowy
Tesol 5kg Alkaiczny myjąco- dezynfekujący preparat pianowy

Tesol 5kg Alkaiczny myjąco- dezynfekujący preparat pianowy

 • Produkt posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

 • Środek przeznaczony do pianowania

 • Preparat wytwarza świeżość po użyciu.

 • Nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i cyny

 • Zastosowanie:  Mycie i dezynfekcja obiektów przetwórstwa  mięsnego, ubojni, chlewni

 • Barwa i zapach: ciecz o barwie słomkowej o zapachu chloru

 • Odczyn zasadowy: pH 12
Opakowanie
 • 5 kg
86,00 zł 109,00 zł -23,00 zł
Brutto

Zapytanie o produkt

Możesz również złożyć zamówienie telefonicznie:
739 301 301
505 464 423


lub podać swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie:

Akceptacja regulaminu *


 
 

OPIS:

Środek chemiczny Tesol jest pianową, alkaliczną mieszaniną myjącą i dezynfekującą przeznaczoną do nakładania na powierzchnie w postaci piany jak i do stosowania metodą ręczną.      

 

SKŁAD:

 • Wodorotlenek potasu

 • Podchloryn sodu (jako aktywny chlor)

 • N-tlenek C12-14 alkilodimetyloaminy

 

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

TESOL jest produktem biobójczym. Substancją czynną jest podchloryn sodu (zaw. 30% wag., ok. 53g aktywnego chloru na 1 dm3). Badania skuteczności mikrobiologicznej, przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 13697 wykazały, że już 1% roztwór płynu w wodzie wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 1206/04.

ZASTOSOWANIE:

 • Do usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z mocno zabrudzonych powierzchni

 • Do codziennego mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń, pojemników itp. w przemyśle spożywczym

 • Do mycia i dezynfekcji ścian, posadzek, glazury, usuwania przebarwień

 • Do mycia i dezynfekcji powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, glazury i stali nierdzewnej

 • Do mycie powierzchni kontaktujących się z żywnością

 • Doskonale usuwa uporczywe żółte naloty z płyt warstwowych ( tzw. Płyt obornickich)

 • Preparat nie jest zalecany do powierzchni z aluminium, cynku i cyny.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Przygotować do mycia roztwór roboczy TESOLU o stężeniu 1% - 5% , zależnie od stopnia zanieczyszczenia i rodzaju mytej powierzchni, rozpuszczając od 1 kg do 5 kg TESOLU na 100 litrów wody przeznaczonej do spożycia roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem temperatura roztworu nie powinna być wyższa niż 50°C.

 • Przy myciu za pomocą urządzenia pianotwórczego nakładać pianę na powierzchnie myte lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym, umożliwiając kontakt z mytą powierzchnią przez 15 minut

 • Po myciu i dezynfekcji powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia

 

ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI:

Produkt powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
Kontakt ze skórą powoduje oparzenia, silne działanie żrące na skórę i błony śluzowe. Kontakt z oczami powoduje zagrożenie poważnych oparzeń chemicznych oraz utraty wzroku.

Spożyty produkt ma silne działanie żrące na układ pokarmowy, ryzyko perforacji przełyku i żołądka.

Wdychanie może powodować podrażnienie układu oddechowego. W przypadkach narażenia drogą oddechową wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Chronić przed utratą ciepła. Jeśli objawy zatrucia nie ustępują należy zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. W razie duszności podawać tlen.

W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemywać ciało dużą ilością wody. W razie wystąpienia zmian skórnych zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy przemywać je wodą przez 15 minut przy rozchylonych powiekach. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. W razie połknięcia przepłukać usta oraz obficie popić wodą. Nie należy powodować wymiotów ani podawać poszkodowanemu kwaśnych środków zobojętniających. Zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Jeżeli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę.

TESOL należy stosować zgodnie z instrukcją mycia i przy włączonych systemach wentylacyjnych mytych pomieszczeń. Zalecana krotność wymiany powietrza wynosi 10 razy w ciągu godziny. Nie zachodzi potrzeba dodatkowego wietrzenia pomieszczeń po zastosowaniu roztworów roboczych.

Podczas przelewania koncentratu i stosowania roztworów roboczych używać odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy. TESOL przechowywać tylko w prawidłowo oznakowanych opakowaniach producenta, zalecana temperatura przechowywania od 5 do 250C, w miejscu chronionym przed dostępem promieni słonecznych i zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Nie mieszać z kwasami i produktami kwaśnymi - wydziela się wtedy trujący chlor gazowy. Nie zrywać etykiet i znaków ostrzegawczych z pojemników. Termin ważności dla produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji

3_TESOL_5kg
109 Przedmioty
Nowy

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

16 innych produktów w tej samej kategorii: